Kunstzinnige Therapie


Kunstzinnige Therapie (beeldend) gebruikt technieken zoals: tekenen, schilderen en boetseren om een innerlijk proces op gang te brengen. Afhankelijk van het doel van de therapie kunnen deze technieken afzonderlijk of gezamenlijk ingezet worden. Er wordt vaak op een 'inlevende' wijze gewerkt, maar soms ook op een  'uitlevende' (expressieve) manier.

Met kunstzinnige therapie kunnen genezingsprocessen worden ondersteund op psychisch- en op lichamelijk gebied. De therapie is gericht op het versterken van het gezonde aspect in de mens en spreekt het zelfgenezend vermogen van de mens aan.

Voor wie? Kunstzinnige therapie is geschikt voor volwassenen, jongeren en kinderen (vanaf 5 jaar).

Het kan bijvoorbeeld ondersteuning bieden bij

 • stress, overbelasting
 • vermoeidheid
 • hooggevoeligheid
 • ziekte (bv confrontatie met kanker)
 • rouw- en verliesverwerking
 • perfectionisme
 • depressie
 • (bijna) burn-out
 • negatief zelfbeeld
 • ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD en autisme
 • traumatische ervaringen

Het therapeutisch traject kent de volgende stappen:

 • intakegesprek: in een eerste kennismakingsgesprek wordt samen met de cliënt de hulpvraag geformuleerd. Bij kinderen loopt het eerste contact via de ouders en soms door bemiddeling van de school.
 • diagnostische fase: in de eerste sessies worden zo mogelijk 1 tot 3 vrije kunstzinnige werkstukken gemaakt, die mede gebruikt worden bij het opstellen van het persoonlijke therapieplan. Veelal wordt hierbij de techniek van het nat-in-nat schilderen gebruikt.
 • werkwijze: in de regel wordt kunstzinnige therapie een of twee maal per week gegeven in 7 tot 14 therapie sessies. Met kinderen is een sessie meestal 3 kwartier en met volwassenen een uur.
 • eindevalutie: na afloop wordt de therapie afgesloten met een eindevaluatie (gesprek en/of verslag) of zonodig na een onderbreking vervolgd met verdere therapie. Soms is er tevens een evaluatiegesprek halverwege de therapie.

Het proces is hierbij belangrijker dan het resultaat. U hoeft echt niet 'kunstzinnig' te zijn!

Beeldende technieken

therapeutisch tekenen

leert ons bewuster en objectiever te gaan waarnemen. Het lijnenspel van tekenen spreekt meer het denken aan. Je gaat nauwkeuriger kijken en wordt daar ook stil van. Sommige tekentechnieken brengen je juist meer in beweging en andere bewegen zich tussen schilderen en tekenen in. Diverse technieken zijn dan ook mogelijk zoals: waarnemend tekenen, geometrisch tekenen, houtskooltekenen, pasteltekenen, dynamisch tekenen, arceren, vormtekenen etc.. Elke techniek legt specifieke accenten voor wat betreft de werking ervan.

therapeutisch schilderen

Vaak wordt hierbij de nat-in-nat techniek met aquarelverf op vochtig papier gebruikt of de sluiertechniek (bijvoorbeeld bekend van Liane Collot d'Herbois). Voorbeelden van thema's die hierbij gebruikt kunnen worden zijn bv: het ritme van de seizoenen, de cyclus van dag en nacht, de kleuren van de regenboog en kleurovergangen, water/golven (de elementen), van kleurstemming tot vorm komen (en andersom) en nog veel meer. Werken met sprookjesbeelden wil ik ook nog even noemen.

therapeutisch boetseren

Bij het vormen van de klei komt onze wil in actie, omdat we stevig moeten ingrijpen in de materie . De tastzin wordt daarbij aangesproken (hierdoor ervaren we een betere beleving van de begrenzing van ons eigen lichaam) en het is drie-dimensionaal. Gewerkt wordt met eenvoudige vormen zoals de bolvorm, maar ook met mens-, dier-, plant- en mineraalvormen. De platonische lichamen nemen een speciale plek in bij het therapeutisch boetseren.