Over mij

De activiteiten worden verzorgd door Jacqueline Kalicharan-Mens. Jacqueline werkt met volwassenen met uiteenlopende hulpvragen en met kinderen (vanaf 5 jaar). Tijdens haar studie aan de Hogeschool Leiden heeft zij in haar stagejaar gewerkt bij een cluster IV school voor speciaal onderwijs verbonden aan een pedologisch instituut. Hier deed zij onder meer ervaring op in het kunstzinnig therapeutisch werken met kinderen met PDD-NOS, ADHD en hechtingsstoornissen. Haar afstudeerscriptie ging over 2 soorten types ADHD.

In de afgelopen jaren heeft zij haar ervaring in de eigen praktijk uitgebreid en verdiept bijvoorbeeld op het gebied van verliesverwerking en hoogsensitiviteit (ook met tieners en volwassenen van alle leeftijden). Indien de school van uw kind hiertoe gelegenheid biedt, kan zij uw kind ook onder schooltijd begeleiden in de eigen school. Jacqueline is zelf moeder van een dochter die aanvankelijk game art studeerde op een kunstacademie, maar nu Engels studeert op de universiteit en een zoon die inmiddels zijn master technische wiskunde en onlangs een educatieve master heeft afgerond.

Sinds 1996 geeft Jacqueline cursussen mandalatekenen en tekende zij in opdracht persoonlijke geboortemandala's.

Daarnaast geeft zij kunstzinnige begeleiding in groepen en individueel.

 

Stukje visie

Bij het komen tot een kunstzinnige diagnose en behandelingsrichting schenkt Jacqueline onder meer aandacht aan biografische gezichtspunten in relatie tot gezondheid, ziekte en ontwikkeling. Daarbij maakt zij gebruik van de fenomenologische waarneming om een beeld te krijgen van datgene dat bij iemand uit evenwicht is. Hierbij speelt de dynamiek tussen het ‘denken’, het ‘voelen’ en het ‘willen en/of handelen’ in de mens een grote rol (de zogenaamde drieledigheid) en dit is ook zichtbaar in het kunstzinnig werk. Daarnaast is er aandacht voor de balans en verbinding in de mens op het gebied van lichaam, ziel, vitaliteit en zelfbewustzijn (enkele aspecten van de vierledigheid). De therapie kan zich vervolgens bijvoorbeeld richten op het versterken van de vitaliteit, warmte en/of bewustzijn. Gevoelens uiten of een plek geven, moed ontwikkelen, ‘uit het hoofd komen’ een vorm van loslaten en kunnen genieten en ontspannen of juist het in beweging komen; dit zijn ook voorbeelden van datgene dat versterkt kan worden met de kunstzinnige therapie. Wilt u meer informatie over de zogenaamde drieledigheid en vierledigheid, dan kunt u hierover vrijblijvend mailen.

 

Ten aanzien van medicijngebruik en medische diagnoses wordt u dringend verzocht de aanwijzingen van de behandelend (huis)arts of specialist op te volgen.